2.100 euro voor Dranouter For Life

Dranouter For Life bracht 1500 euro op én vzw Muziekcentrum Dranouter doet zelf nog een duit in het zakje. Zo gaat er in totaal maar liefst 2100 euro naar Alzheimer Liga, 't één & 't ander en Vondels vzw - De Pelgrim.
Dank je wel om te wandelen, te quizzen, muziek te luisteren of picon te drinken!